Om oss

Nylanders Service grundades 1969 av Gösta Nylander. Verksamheten var då inriktad på service av TV-apparater och kylskåp. Idag, drygt 40 år senare jobbar vi fortfarande med vitvaror samtidigt som TV-servicen har upphört. Numera inriktas servicen mot förutom vitvaror, även TV-antenner, paraboler och högtryckstvättar

Vi hjälper till med installationen av TV-antenner i sommarstugan eller villan men även större ombyggnationer/reparationer av kabeltevenät. Under årens lopp har vi breddat vår kompetens ytterligare. Numera innefattar den även service av högtryckstvättar och industriell avstörning av elutrustning (EMC).

Vi är knutna till den rikstäckande servicekedjan Garantgruppen inom vitvaror (kyl/frys, disk, tvätt, med mera). Därutöver har vi ett antal exklusiva avtal med fristående leverantörer. Genom servicekedjan har vi en ännu större erfarenhetsbank att hämta kunskap från, med hjälp av ett bra intranet och anordnande av utbildningar.

Nylanders består idag av 6 stycken medarbetare. Gösta Nylander, som har lämnat över ansvaret till sonen Magnus, finns fortfarande med i bakgrunden med sin långa erfarenhet av branschen.