Kunder

I och med att Nylanders är ett lokalt företag, är kundrelationer A och O. Det är du och andra kunder i närområdet som är viktigast för oss. Våra avtal med servicekedjor och nätbutiker gör att vi kan erbjuda dig en ännu bredare service.

På företagssidan vill vi fungera som din flexible och kvalitetsmedvetne underleverantör. Med korta beslutsvägar kan vi på ett enkelt och snabbt sätt anpassa oss efter dina önskemål.

  • Våra stora kundgrupper är:
  • - Konsumenter, med eller utan garanti.
  • - Samtliga vitvarusäljare i Örnsköldsviksområdet, samt nettonnet.se och tretti.se.
  • - Försäkringsbolag som Moderna Försäkringar (Happy Care) och Solid.
  • - Fastighetsbolag som Perssons Bygg, TS Fastigheter, Nybergs Måleri och Byggsigurd.
  • - Försvarsindustri, som BAE Systems Hägglunds och Scania.