Elektronisk avstörning, EMC

Electromagnetic Compability (EMC) begränsar den ökande "elektroniska nedsmutsningen" och ser till att exempelvis elektronisk avstörning fungerar så att olyckor undviks. I våra lokaler har vi ett mätlabb för EMC som används flitigt av bland andra BAE Systems Hägglunds, men också av den mer traditionella elektronikindustrin. Mätrummet fungerar som ett prisvärt mellansteg under elektroniktillverkning.

Inom ramen för EMC tillverkar vi också produkter för försvarsindustrin, som BAE Systems Hägglunds och Scania.