Antenner och kabelteve

Ända sedan företaget grundades, 1969, har vi fördjupat oss i antenner och antennlösningar, med försäljning och installation. Vi har lång erfarenhet av allehanda antennproblem från hela Örnsköldsviks kommun.

Kraven har gått från att ha en fungerande bild, till strävan efter perfektion med hjälp av Plasma/LCD- och LED-teknik, HD-kanaler och Bluray-spelare. Många köper dessa produkter, men får det inte att fungera tillsammans. Vi hjälper dig gärna igång och kontrollerar allt från signalstyrka till kablar, så att funktionen motsvarar den kvalitet du betalat för. Oavsett om du bor i stad eller glesbygd.

  • Vi installerar och servar:
  • Canal Digital och Viasats parabolsystem
  • Boxer (i marknätet)
  • Örnsat (i lägenhetens vägguttag)

Kabelteve

Många fastighetsägare vänder sig till oss för service eller ombyggnad av sitt kabeltevenät. Gamla anläggningar kan ha problem med nya digitala frekvenser och behöver en genomgång och uppdatering av exempelvis filter och förstärkare.