Vitvaror

Vi servar tvättmaskiner, diskmaskiner, kyl/frys och allt annat i kategorin vitvaror. För större vitvaror utförs servicen hemma hos dig som kund. Vi besöker dig på avtalad tid, med fast besökskostnad inom en tvåmilsradie. Vår långa erfarenhet gör att besökstiderna på plats sällan är längre än en timme.

  • Serviceområden:
  • - Fastighetsservice och tvättstugor
  • - Konsumentservice
  • - Städutrustning